Ekologi

Zero Waste-rörelsen. Vill du bli mer miljömedveten?

Under de senaste åren har många blivit allt mer miljömedvetna, och många undrar vad man kan göra för att bidra. Medan vissa nöjer sig med att ta med sig en tygkasse till affären och handlar ekologiskt så har andra tagit sin miljömedvetenhet ännu längre. Zero Waste-rörelsen siktar på att inte bidra med något avfall alls i den mån det på något sätt går. Det innebär att man vägrar använda onödiga förpackningar, att man minskar sin konsumtion och återanvänder det man kan återanvända. Naturligtvis innebär det även att man samlar in till återvinning.

Hjärnan bakom Zero Waste-rörelsen är en författare vid namn Bea Johnson som skrivit en bok med namnet Zero Waste Home. Enligt henne grundar sig tanken bakom Zero Waste på fem ord: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle och Rot. (Vägra, Minska, Återanvänd, Återvinn och Kompostera). Målet är att en familj ska kunna minska sitt avfall till bara en enda glasburk per år.

Vad innebär då tanken rent praktiskt. Om vi börjar från början så är första ordet Refuse/Vägra. Det vill säga, tacka nej till onödiga förpackningar och undvik saker som inte kan återanvändas. I denna punkt brukar man även säga nej till saker av plast, trots att dessa i många fall kan återanvändas. I de större städerna finns även butiker där du kan handla mat utan att använda plastpåsar och liknande förpackningar.

Nästa ord på listan är Reduce/Minska. Det här är lätt att förklara, men svårare att genomföra. Det handlar helt enkelt om att minska sin konsumtion. Att inte köpa saker i onödan och att vara rädd om det man har. Att laga kläderna när de går sönder istället för att köpa nya och att inte bara köpa för att det är billigt. Detta går hand i hand med en annan populär rörelse som innebär att personerna har köpfria veckor, månader eller ibland år.

Vi fortsätter sedan med Reuse/Återanvänd och Recycle/Återvinn. Det handlar helt enkelt om att återanvända allt så många gånger som möjligt. När det gäller att återanvända, eller återbruka, så faller det ofta under pysselkategorin. Att skapa nya saker av gamla som bara ligger eller att sy om dina utslitna kläder till andra saker. När det sedan kommer till återvinning ligger vi bra till här i Sverige eftersom vi har ett väl utbyggt system för återvinning av både glas, metall, papper och plast.

Sista punkten, kompostering, är ett helt kapitel för sig och får inte plats att nämnas i den här texten. Men du ska vara medveten om att du kan ha en kompost även om du råkar bo i lägenhet. Det finns nämligen små varianter som får plats under köksbänken. Så även om du bor i stan finns det ingen ursäkt till att inte kompostera.

ashe