Fröken Rödlök -

Förslag på etiskt dilemma i vården?

Jag har intervjuat min pappa via telefonen angående uppgiften i etiken.
Det var mycket intressant måste jag säga. Nu skall jag göra sista uppgiften och sen skicka in den till läraren för bedömning.
Efter denna inlämningen är det bara slutuppgiften kvar innan jag blir klar med kursen. Jag fasar för den, men det skall nog gå bra. Måste bara komma på något att skriva om!

Så här står det om fördjupningsarbetet: Beskriv ett etiskt dilemma i en vårdsituation och tillämpa den etiska beslutsmodellen nedan på dilemmat.
Du skall alltså beskriva en situation där du som personal inom vård och omsorg kommer i ett etiskt dilemma. Situationer du kan råka ut för kan t.ex. vara att du kränker en patients personliga integritet trots att du bara vill det bästa för patienten eller att du får veta något som lyder under tystnadsplikten, men som kan innebära en risk eller fara för någon eller några i din närhet.

Någon som har förslag på vad jag kan använda för etisk dilemma?
.: jenny :.
2011-04-27 | 20:38:39 | http://mallgroda.blogg.se/
Ett vanligt dilemma som man ofta stöter på är ju när man kommer till en kund som kanske inte vill ta sin medicin eller äta någon mat. Man kan försöka att övertala dom men man kan ju inte tvångsmata dom. Det är även vanligt att man kommer till en kund som inte vill duscha och efter lite lirkning och övertalning så brukar det gå, man vill ju bara deras bästa men dom förstår inte alltid det.
.: Petra :.
2011-04-27 | 21:15:11 | http://jimmyssyster.blogg.se/
Ett vanligt etiskt dilemma som jag stött på många gånger är då en vårdtagare vägrar att duscha. Hur länge kan man hoppa över att duscha? Personen i fråga kanske är dement och inte förstår sitt egna bästa...